NLF / Fallskjerm / Nyheter
NLF

Agenda og orienteringer fra Fagseminaret i 2013 finner dere her.
Orienteringen fra Luftfartstilsynet om tandemvirksomhet som ble gitt på seksjonsmøtet ligger også ved her.

SU har etter ulykken på Geiteryggen 29. mars 2013, utstedt en SU bulletin som setter et bruksforbud for Tony suit X-bird 3.
Forbudet gjelder inntil forhold omkring vingedressen er avklart og SU ev igjen tillater at den kan hoppes.

Styret F/NLF hadde styremøte onsdag 13. mars

Protokollen finner dere her:

NLF

Arild Solbakken har meddelt valgkomiteen at han etter grundige overveielser har kommet frem til at han må trekke seg som kandidat til presidentvervet ved valget på Luftsportstinget 7. april, av personlige grunner. Etter en totalvurdering av nye utfordringer hos hans arbeidsgiver og de utfordringer NLF står overfor, er det blitt klart for han at dette ikke er forenlig med vervet som president i NLF.

FAI, den internasjonale luftsportsorganisasjon, løftet nylig det norske kvinnelandslaget i fallskjermhopping opp til andre plass på verdensrankingen etter USA. Det norske landslaget i formasjonshopping tok en sterk bronseplass i VM i Dubai 2012 og har flere internasjonale medaljer på merittlisten fra tidligere internasjonale konkurranser i samme gren (FS4).

SU har nå revidert vedlegg 1 i HB del 100 som er oversikten over hvilke skjermstørrelser som er tillatt å bruke ut i fra vekt og erfaring.
Da bestemmelsene ble innført i 2012 ble det samtidig meddelt at de nye bestemmelsene skulle evalueres etter sesongen i 2012 og at konstruktive innspill ville bli tatt i mot med takk. Etter sesongslutt ble alle hovedinstruktørene også påminnet om at kommentarer måtte være SU i hende til SU møtet 19. desember. Basert på de innspill og kommentarer SU mottok, i tillegg til egne erfaringer og vurderinger, er nå bestemmelsene justert. Dette er tidligere sendt til alle klubber og vil komme ut sammen med revidert del 100 ila våren.

Kontroll av kuttkablene på rigger produsert av Sun Path fra og med januar 2009 til og med februar 2013

Referat fra SU møte nr 1 2013 inklusive revidert vedlegg 1 til HB del 100

Funksjonstest av Cypres 2 før hvert hopp på Cypres 2 som er produsert mellom februar 2009 og desember 2012