NLF / Fallskjerm / Nyheter
Arcteryx

F/NLF har tidligere invitert klubbene til å etablere en FS koordinator for å få interessen opp for FS 4 hopping i klubbene. Tilbakemelding og mangel på interesse var årsak til at F/NLF ønsker å legge om fra koordinator støtte til lagstøtte for unge hoppere som vil satse på lag i første omgang i rekrutteringsklassen i FS 4. Her finner dere informasjon og grunnlag for å søke lagstøtte for FS 4 lag. Denne informasjonen er også lagt ut på Facebook.

Styret F/NLF avhold styremøte i NLF sine lokaler 17 april 2012.
Styreprotokollen finner du her.

SU har revidert Håndboka Del 100 som er sikkerhetsbestemelsene. Endringene står i rød tekst. Denne ligger også under SU sine sider på hjemmesiden. Alle hovedinstruktører og klubbledere har fått tilsendt et eksemplar. Del 100 finner du her:

Styret F/NLF har besluttet at NM 2012 i CP skal gjennomføres gjennomføres på Voss under Veko i regi av Voss fallskjermklubb. Hva som blir offisiell trening og konkurransedager vil stå i innbydelsen fra Voss FSK. Veko gjennomføres 25. juni til 1. juli. H M Kongens pokal er i år satt opp i Fallskjerm. I den anledning minner F/NLF på statuttene for tildeling for individuelle idretter der det må være minimum 15 deltagere som teller i konkurransen. Bildet er av Tore Buer sin innsats i CP forrige gang NM i CP ble gjennomført på Voss.

Styret F/NLF har besluttet at NM 2012 i FF og FS skal gjennomføres gjennomføres på Jarlsberg 7. til 11. august i regi av Tønsberg fallskjermklubb. Tirsdag 7 august er offisiell trening og åpningsseremoni og lørdag 11 august er siste ordinære konkurransedag. Det kommer innbydelse fra Tønsberg FSK. H M Kongens pokal er i år satt opp i Fallskjerm. I den anledning minner F/NLF på statuttene for tildeling for lagidrett der det må være minimum 8 deltagende lag.

SU plan 2012

Tone D Bergan ble tildelt NAKs gullnål av presidenten i NLF, Arild Solbakken, 7. mars under årsmøtet i Jarlsberg Luftsportssenter.

Mange fallskjermhoppere har den siste tiden fått med seg at SU jobber med innføring av nye begrensninger for skjermstørrelser. Dette har ført til en aktiv debatt på flere sosiale medier.
Beklageligvis baserer det meste av denne debatten seg på manglende bakgrunnsinformasjon og helhetsbilde. Dette er sterkt beklagelig, og SU tar på seg ansvaret for dette. Videre er det tydelig at mye av den faglige diskusjonen dessverre bygger på manglende kunnskap og erfaring rundt emnet skjermytelse, og også her ønsker SU å bidra til utvidet forståelse og kunnskap.

Ståle Øisang mottar diplomet på vegne av GFSK

Fagseminaret ble avholdt i forlengelsen av ledermøtet 25-26 februar.
Grenland fallskjermklubb fikk Veteranenes fallskjermklubbs sikkerhetsdiplom.
Møtet var konstruktivt og diverse presentasjoner finner du under.
Presentasjonene vil bli supplert når SU har fattet endelig vedtak om nye grenser for skjermstørrelser.