NLF / Fallskjerm / Åtte nye instruktør 2
Jan Erik Wang

Åtte nye instruktør 2

Kursansvarlige Christian Slinning foreleser om instruksjon.

Fallskjermseksjonen gjennomførte B-kurset på Krigsskolen på Linderud i Oslo fra 28 april til 1 mai.

Det var opprinnelig påmeldt 13 kandidater men fire av dem var enten trukket fra kurset eller hadde meldt seg av selv. Det møtte ni kursdeltagere hvorav en tidligere I-2 som kun skulle følge kurset så lenge det av SU var ansett som nødvendig. Resultatet ble at Aage Vejgaard Sørensen jr, Tønsberg FSK fikk fornyet sin I-2 lisens, mens Voss fikk hele fem nye I-2'er og det er; Bjarne Jørgensen, Espen Lunde, Inger Margrethe Bøe, Mathias Holtz og Thomas W. Føleide. Videre fikk Bergen FSK, NTNU FSK og Troms FSK en ny I-2 hver og det er; Sindre Olsen, Anders O Mæland og Ronny Fladseth. F/NLF er takknemlig for støtten Fallskjermklubben Krigsskolen ga oss og ikke minst at Krigsskolen stilte undervisningslokaler til disposisjon samt at vi fikk spise alle måltider på skolen. F/NLF vil også takke alle ekstrerne aktører og ikke minst de eksaminatorene som deltok under kurset.

Sindre Olsen leder inn i leksjon 7