NLF / Forbund / Mulig EU-støtte til nye radioer
Torkell

Mulig EU-støtte til nye radioer

Trenger du ny radio? Nå kan kanskje EU gi deg inntil 20 prosent av kostnaden i støtte. Illustrasjonsfoto: Dag Omar Kvalvaag

Luftfartstilsynet, AOPA Norge og Norges Luftsportforbund har gjennom et samarbeidsinitiativ lagt til rette for at norske flyeiere kan søke om EU-støtte for innkjøp og installasjon av nye flyradioer.

Selv om Norge har innmeldt unntak fra det europeiske kravet om flyradio med 8,33 kHz kanalseparasjon fra 1. januar 2018, gjelder kravet fortsatt i de fleste tilfeller dersom du skal fly til andre europeiske land fra denne datoen. Fra 31. desember 2025 vil dessuten den norske unntaksperioden være over.

I PAL II (Prosjekt for allmennflyging og luftsport) – som er et samarbeidsprosjektet mellom Luftfartstilsynet og allmennfly- og luftsportsorganisasjonene – har problematikken med 8,33 kHz-radioer vært et prioritert felt, og gjennom dette har Norge med støtte fra det tyske samferdselsdepartementet meldt seg på som partner i en koordinert europeisk søknadsprosess. 

På europeisk plan er det IAOPA som koordinerer søknaden, mens i Norge er Norges Luftsportforbund (NLF) utpekt som ”lead organisation” for koordinasjon av søknader.

På nettsiden 833.iaopa.eu finner du all informasjon om søknadsordningen (bruk den engelske versjonen av siden, da den norskspråklige er maskinelt produsert og følgelig ikke kvalitetssikret).

Interesserte søker må registrere seg på overnevnte nettside. Fra april kan interessenter sende inn spesifikke søknader. Prinsippet om først til mølla gjelder.

Noen grunnleggende prinsipper gjelder:

 • Man kan kun få støtte for utstyrt som faktisk er installert om bord i et luftfartøy
 • Man kan likevel gjøre en reservasjon av støtte på forhånd, men utbetaling vil først skje når installasjonen har funnet sted
 • Utstyr må være innkjøp og installert etter 7. februar 2017 for å være berettiget til bidrag
 • Det er strenge krav til dokumentasjon for å få EU-støtte. Eksempelvis gjelder følgende:   
  • Du må kunne dokumentere at du er luftfartøyets eier eller bruker
  • Du må kunne vise til kvitteringer for utrustning og arbeid
  • Foto må vise ferdig installasjon
  • Luftdyktighetsbevis eller flygetillatelse (permit to fly)
  • Radiokonsesjon
  • Utstyrets serienummer
 • Følgende begrensninger gjelder
  • EU-støtten kan maksimalt dekke 20 prosent av kostnaden
  • Kombinert navigasjons- og flyradio kan ikke koste mer enn 17.000 euro
  • Flyradio uten navigasjonsradio kan maksimalt koste kr 7.000 euro
  • Håndholdt radio kan maksimalt koste 1.500 euro
  • Maksimal kostnad pr luftfartøy: 17.000 euro, noe som tilsvarer en støtte på maksimalt 3.400 euro pr luftfartøy
  • Maksimalt 300.000 euro pr søker

Mer finnes på denne lenken.

I tillegg til først-til-mølla-prinsippet gjelder den begrensning at det ikke på forhånd kan sies med sikkerhet at støtte vil bli gitt til norske flyeiere.