NLF / Sportsfly / Skjema for hendelsesrapporter
Roger Holm

Skjema for hendelsesrapporter

Det er fire ulike rapporteringsskjema for hendelser: Altinn/NF2007, Rapport om sportsflyhendelse, Standard hendelsesrapport og Bekymringselding NLF. De tre siste skal sendes inn i Word-eller textformat til sportsflyseksjones fagsjef innen to uker etter hendelsen. PDF og håndskrevne rapporter vanskeliggjør det videre arbeidet.

Det første skjema er for ulykker med fatal eller alvorlig personskade, og går kun til Luftfartstilsynet.

Det andre og tredje er "Rapportskjema" skjema er for alvorlige hendelser og ulykker, og "Standard.." for mindre alvorlige hendelser. Etter at Operativ leder eller Flytryggingsleder har kommet med sine kommentarer sendes rapporten inn til NLF Sportsflyseksjonen. Den må ikke sendes direkte uten at en av disse funksjoner har kommentert rapporten.

Det siste "Melding.." for uønskede forhold, altså en bekymringsmelding sendes direkte til NLF Sportsflyseksjonen. Denne kan også være anonym dersom en foretrekker det, for den blir behandlet meget konfidensielt og blir ikke offentliggjort på noen måte.

Les veiledningen for utfylling av Standard rapport.

Altinn => NF2007 (Sportsflyulykker med fatal eller alvorlig personskade)
Word Rapportskjema for alvorlige hendelser/ulykker/personskade (01JAN20)
Word Standard rapportskjema for mindre alvorlige hendelser uten personskader (01JAN20)
Word Melding til sportsflyseksjonen om uønskede forhold - Bekymringsmelding (01JAN20)